سلام دوستای عزیزم
یک سوالی داشتم
برای بالا رفتن از یک تپه شنی مجبور به نیم کلاژ شدم و در کمال نا باوری کلا کلاژ یک سره شد بعد از 1 دقیقه فشار نیم کلاژ
به این صورت که دسته کلاژ کاملا شل شده بود و تا آخرم جمع میکری کلاژ باز درگیر بود

راه حل موقتم این بود که پیچ پشت کلاژ رو تا آخر باز کردم تا دباره کلاژ گرفت ولی خوب بعد از 5 دقیقه که استراحت کرد همون پیچه باعث شد کلا کلاژ تو وضعیت گرفته شده باشه ( موتورو خلاص موند ) و باز مجبور شدم برش گردونم سر جاش

تاحالا برای کسی ازین اتفاقا افتاده ؟