سلام
نیاز به رینگ ۱۷ عقب اسپرت برای موتور دایچی ۲۰۰ دارم رینگ خودم ۱۸ با لاستیک ۳.۰۰ میخوام رینگ عقب ۱۷ بندازم با لاستیک ۱۲۰ کسی داره نو یا دست دو خریدارم.
با تشکر