دوستان کسی اگه میتونه کمکم کنه ممنون میشم.
من یه ZZR400دارم که بدون توجه به هیچی هر دو میل سوپاپاشو باز کردم و حالا نمیدونم چه کار کنم خواهش میکنم اگه کسی بلده کمک کنه