سلام و خدا قوت،موتور من هوندا ۱۵۰هستش،باهر دنده ای که یه ذره دورش تند میشه،یه صدای سابیدگی بد میاد و فرمان کلا بالا پایین میشه،بردم تعمیر کار دید گفت از طوقست،به گلگیر میخوره چون ضربه خوردست طوقم
طوقه خریدم عوض کردم هیچ فرقی نکرد،از گلگیر هم نیست،یه طوری میلرزه که فقط باید سرگاز رفت دور موتور رو سه که میرسه تو هردنده شروع میشه،ممنون از سایت فوق العادتون