سلام به همه دوستان اصفهانی,بچه ها اگه موافق باشین پنجشنبه بیستم مهر قرار بزاریم.هرکی موافقه بگه تا بعد جاشو تعیین کنیم