ویژه برنامه- دنی هارت قهرمان دوچرخه سواری کوهستان


این برنامه مصاحبه‌ای اختصاصی از طرف تلویزیون من و تو با Danny Heart قهرمان جهان در زمینه دوچرخه سوار‌ی کوهستان است که توسط سام نخعی انجام شده و شامل یک روز از زندگی‌ او در حالی‌ که به تمرین و تست دوچرخه‌اش برای مسابقات بعدی در آفریقای جنوبی میپردازد می‌‌شود. همراه با ویدئو‌های بسیار جالبی‌ از مسابقات او در کوهستان و سراسر جهان .سه شنبه 20:30
manoto1