هر چیزی که تاری یا خیرگی را کاهش دهد به دید رانندگی در شب کمک می کند. چیزهایی که باید امتحان کنید عبارتند از:
1- با انجام معاینات منظم، نسخه [فقط کاربران می توانند لینک هارا ببینند. ] یا ماشین خود را به روز نگه دارید.
2- از اپتومتریست یا چشم پزشک خود در مورد استفاده از پوشش ضد انعکاس بر روی عینک های تجویزی خود سوال کنید.
3- لکه ها می توانند تابش خیره کننده را تقویت کنند، بنابراین قبل از رانندگی، عینک خود را با یک پارچه عینک پاک کنید.
4- اطمینان حاصل کنید که شیشه جلوی ماشین شما هم در داخل و هم از بیرون تمیز است، زیرا رگه های خاک و گرد و غبار می توانند تابش خیره کننده را تقویت کنند.
5- برف پاک کن های شیشه جلو خود را به طور مرتب تعویض کنید.
6- برای جلوگیری از خستگی چشم در هنگام رانندگی در شب، چراغ های داشبورد را تاریک نگه دارید.
7- چراغ های جلو را تمیز و عاری از آلودگی نگه دارید.
اگر دید شما در شب تغییر می کند یا به نظر می رسد بدتر می شود به چشم پزشک مراجعه کنید.