باسلام باطری موتورم هر موقع موتور روشن باشه برق داره ولی موتر خاموش باشه چند دقیقه بعد خالی میشه شارژش به نظر شما سیم هاش اشتبا وصل کردم یا مشکل دیگه ای داره