سلام
صفحه کلاج رو عوض کردم،ولی موقع حرکت،موتور با لرزش شروع به حرکت میکنه
میخاستم علتشو بدونم؟