سلام دوستان صفحه کلاچ و ک عوض کردم دستم خورد ب دسته دنده یکم جابه جا شد حالا وقتی میزنم دنده برای زدن دنده بعدی باید دسته دنده رو تکون بدی تا گیر کنه بعد بزنی تو دنده مشکل از کجاس باید چکار کنم
چند بار باز کردم تکونشم دادم فایده نداشت