سلام اقامن سیلندر ورینگ وپیستون موتورم رونوکردم و سی جی ۱۲۵هستش ولی حالا روشن که نمیشه و روغن سرشمع میادوعلت چیه،،،