دوستان من قصد خرید کیت شتاب این موتور را دارم .. کسی اطلاعاتی در این زمینه داره ؟
اگر کسی اطلاعات داره لطفا اسم این کیت رو بفرمایید و اینکه فروشنده منصف می شناسید برای خرید این کیت ؟ ؟؟