"سلام بر همگی" بچه های همدان اعلام آمادگی کنید یه دوری بزنیم.
بسم الله...